Gif Animation

เป็นผลงาน การออกแบบของทางเราเองค่ะ แต่ก็นานแล้วล่ะค่ะ ตั้งแต่สมัยตอนที่ มือถือ มี  MMS  ช่วงแรกๆ เลยค่ะ
นานใช่มั้ยล่ะค่ะ ตอนนี้ ก็ยังคงเก็บผลงานเหล่านี้ไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ค่ะ